паге_баннер

производ

Силиконско средство за влажење

Производи

Активност

Систем

Влажење подлоге

праћење и нивелисање

против кратерирања

ниска стабилност пене

хидролитичка стабилност

СЛ-3221

100%

WB

●●●●

●●

●●●

СЛ-3241

100%

ВБ/СБ

●●●●

●●

●●●

●●

СЛ-3245

100%

WB

●●●

●●

СЛ-3246

50%

WB

●●

СЛ-3247

90%

ВБ/СБ/УВ

●●

●●

СЛ-3249

100%

WB

●●●

●●●

СЛ-3250

100%

WB

●●●●●

●●●●

СЛ-3254

100%

WB

●●●●

●●●

СЛ-3256

100%

WB

●●●●●

●●

●●●●

СЛ-3259

100%

WB

●●●●●

●●●●

СЛ-3270

100%

ВБ/СБ/УВ

●●

●●

СЛ-3280

100%

ВБ/СБ

●●

СЛ-5000

100%

ВБ/СБ/УВ

●●●●

●●●

●●●

●●●●

СЛ-5100

100%

ВБ/СБ

●●●●

●●●●

●●●

●●●